ทำอย่างไร เมื่อต้องสื่อสารในเรื่องที่ไม่เห็นด้วย

ทำอย่างไร เมื่อต้องสื่อสารในเรื่องที่ไม่เห็นด้วย

คงมีนโยบายบางอย่างที่เราไม่เห็นด้วย แต่ในฐานะหัวหน้าทีม อาจต้องสื่อสารนโยบายนั้นๆ 

หลายคนสงสัยว่าถ้าเหตุการณ์ช่นว่านี้ ควรทำอย่างไร

วันนี้มีข้อแนะนำมาฝาก เรียกว่าบัญญัติ 7 ประการ ในการสื่อสารเรื่องที่ไม่เห็นด้วย

 1. ทำความเข้าใจบทบาทของตนเองอีกครั้ง ก่อนสื่อสารต้องเข้าใจว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างพนักงานกับองค์กร เหมือนแซนวิช ดังนั้นต้องเล่นให้ถูกบทบาท เมื่ออยู่กับพนักงาน เราต้องเป็นตัวแทนองค์กร และเมื่ออยู่กับองค์กรเราต้องเป็นตัวแทนพนักงาน ถ้ากลับตาลปัตร เล่นผิดบทบาท จะวุ่นวาย

 2. เตรียมตัว เตรียมข้อมูล เตรียมคำตอบโดยคาดเดาคำถามไว้ล่วงหน้า ให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นสื่อสาร

 3. สื่อแต่ข้อเท็จจริง (Fact) โดยไม่ต้องเติมความเห็น (Opinion) หรือความรู้สึก (Feeling) เข้าไป เช่นวันนี้พี่มีเรื่องมาแจ้งพวกเรา บริษัทมีนโยบายให้พนักงานซึ่งอันที่จริง พี่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยแบบนี้ไม่ได้ ตั้งแต่ซึ่งอันที่จริง…” เป็นต้นไป ตัดทิ้งไปเลยเพราะเป็นความเห็น/ความรู้สึก

 4. เปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความรู้สึก เพราะพนักงานก็คงไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกับเราเมื่อพนักงานแสดงความเห็นคัดค้าน ไม่ต้องโต้แย้งหรือสนับสนุน แต่ให้แสดงความเข้าใจ ด้วยการพูดว่าพี่เข้าใจแค่นั้นพอ

 5. ตอบคำถาม (ถ้ามี) โดยยึดบทบาทและข้อเท็จจริงเป็นหลัก ไม่ต้องแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น เช่น ถ้าพนักงานถามว่าแล้วพี่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เหรอไม่ต้องตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่ให้ตอบว่าเป็นหน้าที่ที่พนักงานทุกคนต้องปฏบัติตามนโยบายแค่นั้นพอ

 6. ระมัดระวังคำพูดและการแสดงออกหลังการสื่อสารน้องๆ ในทีม หรือพนักงาน คงคอยเฝ้าสังเกตอาการของหัวหน้าว่า หลังจากสื่อสารกับพวกเขาแล้ว หัวหน้ามีปฏิกริยาอย่างไรต่อไป ถ้าพนักงานทราบว่าลับหลังพนักงาน หัวหน้าก็ด่านโยบายของบริษัทเหมือนกัน ความเชื่อถือจะลดลงทันที

 7. ติดตามความคืบหน้า (ถ้าจำเป็น) – นโยบายบางอย่าง มีเป้าหมายให้พนักงานทำหรือไม่ทำอะไร หากสื่อสารไปแล้ว ไม่สนใจใส่ใจติดตามดูเลย ไม่นานพนักงานจะเรียนรู้ได้เองว่าหัวหน้าไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้ ไม่เหมือนอย่างที่พูดกับพวกเขา ทำให้เสียศรัทธาไปโดยใช่เหตุ

อย่าลืมกดติดตาม LINE OA : Leadership Hacks สำหรับข่าวสารและอาหารสมองดี

Tags:
#Leadership Hacks

Ready to start your Leadership Journey?