‘โกรธ’ ให้เป็นประโยชน์

ความโกรธเป็นพลังงานที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในใจ และเมื่อเราควบคุมมันไม่ได้ ความโกรธนั้นก็จะถูกปลดปล่อยออกมา และดูเหมือนว่า ความโกรธจะเป็นพลังงานด้านลบที่ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด” แต่จริง ๆ แล้ว มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของ Henry Evans และ Colm Foster ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ Step Up: Lead in Six Moments That Matter ได้ระบุว่า ความโกรธใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เสียเลย มันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเรารู้ตัวว่าและควบคุมมันได้ คุณค่าที่จะได้จากอารมณ์โกรธคือ

  • ทำให้เกิดโฟกัส (Anger Creates Focus) เมื่อเราโกรธ เราจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้น และหากเรามีสติ ก็จะทำให้มองเห็นปัญหานั้นได้อย่างชัดเจน และนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงเป้า ไม่หลงประเด็น
  • ทำให้เกิดความมั่นใจ (Anger Generates Confidence) เมื่อเราโกรธ สารอะดรีนาลีนจะหลั่งออกมาทำให้เกิดความกล้า

ถ้าเรามีเหตุผลเข้ามาเป็นตัวช่วย จะทำให้มีความมุ่งมั่น กล้าลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันที

ข้อมูลในหนังสือดังกล่าว ยังบอกเทคนิคการควบคุมอารมณ์โกรธ เพื่อให้เราดูดี ไม่ขาดสติจนคล้ายคนบ้า ดังนี้

  • ไม่โกรธที่ตัวบุคคล ให้โกรธที่การกระทำ หากเราโกรธเพื่อนที่ทำงานผิดพลาด ก็ควรจะระบายอารมณ์โดยการระบุไปที่ตัวงาน ไม่ใช่ต่อว่าไปที่ตัวคน
  • ไม่เก็บสะสมความโกรธ แล้วระเบิดออกมาทีเดียว แต่จงแสดงออกว่าไม่พอใจ แล้วคุยกันดี ๆ เพราะเรายังจะควบคุมอารมณ์ได้ง่ายกว่าเวลาโกรธจัด ดังนั้นอย่าเก็บสะสมพลังงานด้านลบเอาไว้ เพราะมันจะรุนแรงจนคนอื่นจะมองว่าเราเป็นพวกสติแตก

อารมณ์โกรธเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องมี ดังนั้นคราวหน้าถ้าจะโกรธก็ขอให้โกรธให้เป็นประโยชน์ก็แล้วกัน

ดร.จักรพันธ์ จันทรัศมี

Consulting Partner

Slingshot Group

Ready to start your Leadership Journey?