Leading for Future: นักสำรวจความแปลกใหม่ (Uncharted Explorer)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา น้องที่บริษัทโทรมาแจ้งว่าหมอดูที่จองคิวไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ได้คิวดูเสาร์นี้!

“จองปีนี้ดูปีหน้า” คือสโลแกนของที่นี่

ได้คิว 11:00 – 11:30 น. ไปถึงได้ดูจริงตอนเที่ยง เพราะมีคิวก่อนหน้าอีก 2 คิว พอดูเสร็จออกมามีอีก 5 คิว รอต่อ วัน ๆ นึงน่าจะมีคนมาดูไม่ต่ำกว่า 15 คิว

แม้โควิดจะทำให้หลายกิจการต้องปิดไป แต่สำหรับกิจการดูหมอดูจะสวนกระแส

คนที่ไปหาหมอดูมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อ บางคนไปเพราะมีทุกข์จริง บางคนไปเพราะสนุก บางคนเชื่อ บางคนไม่เชื่อ แต่ส่วนมากอยากรู้อนาคต แม้ว่ามันจะเกิดจริงหรือไม่ก็ตาม

คนบางคนอยากรู้อนาคตและหวังว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

คนบางคนอยากรู้อนาคตเพราะเสริมกำลังใจกับสิ่งที่กำลังพยายามทำอยู่ว่ามันจะต้องสำเร็จ

จาก “วันนี้เป็นวันหน้า” จาก “ทุกข์เป็นสุข” จาก “ดีเป็นดีขึ้น” จาก “ดีขึ้นเป็นประสบความสำเร็จ” ล้วนเป็นเรื่องของการ “เปลี่ยนแปลง” ทั้งสิ้น

Jonh Kotter กูรูด้านการเปลี่ยนแปลงพบว่าในทุก ๆ การเปลี่ยนแปลง มีเพียง 30% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ เราเคยพูดถึงปัจจัยที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงล้มเหลวมาหลายครั้ง วันนี้ขอเล่าให้ฟังถึงคุณลักษณะของคนที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการนำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป ทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นำองค์กร 6 คุณลักษณะ พบว่า 1 ใน 6 คุณลักษณะที่เป็นคนที่ลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ ชอบการเปลี่ยนแปลง สนใจอนาคต ชอบของใหม่ ธุรกิจใหม่ และมุ่งมั่นทำมันให้สำเร็จ เรียกว่า คุณลักษณะนักสำรวจความแปลกใหม่ (Uncharted Explorer)

  1. รู้จักตัวก่อน ทั้งจุดแข็งความเชี่ยวชาญของตนเอง จับสัญญาณได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะส่งผลกระทบต่อตนเองหรือธุรกิจ และนำจุดแข็งนั้นมาพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง
  2. เห็นโอกาสและความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ช่องทางใหม่ ประเมินและเปลี่ยนการตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ ๆ และไม่หยุดนิ่งที่จะหาโอกาสใหม่อยู่เสมอ
  3. เผชิญกับปัญหาและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อประสบปัญหาสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุภายใต้ข้อมูลที่จำกัด และสื่อสารให้คนในทีมเข้าใจสถานการณ์ พร้อมกระตุ้นให้คนรอบตัวยังมีความหวังเพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งอนาคตร่วมกัน
  4. ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของตลาดและลูกค้า โดยสร้างความเชื่อมั่นในสินใจและบริการของตนเองให้เกิดแก่ลูกค้า
  5. รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และทีมงานอย่างต่อเนื่อง
  6. หาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ ทั้งในด้านเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและการนำมาใช้ช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หากทำได้ตามนี้ โอกาสที่การเปลี่ยนแปลงจะประสบความสำเร็จในอนาคตคงไม่อยาก ไม่ต้องพึ่งหมอดู

อนาคตสำเร็จแน่นอน ฟันธง!

Tags:
#Leadership Development

Ready to start your Leadership Journey?