ความรู้ความสามารถ หมายถึงอะไร ?

ความรู้ความสามารถ หมายถึงอะไร ?

เราคงคุ้นชินกับคำพูดที่ว่าความรู้ความสามารถจะช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จ

เคยสงสัยไหมว่าความรู้ความสามารถประกอบด้วยอะไรบ้าง

วันนี้มาเฉลยครับ

ความรู้ความสามารถ (ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Capabilities) มีองค์กรประกอบสำคัญ 5 อย่างด้วยกัน ย่อเป็น TASKS

T – Talents หมายถึง พรสวรรค์ หรือความเก่ง ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ 

A – Attitudes หมายถึง ทัศนคติ วิธีคิด และวิธีมองโลก

S – Skills หมายถึง ทักษะ ความสามารถในการลงมือปฏิบัติ หรือทำให้เกิดขึ้นได้

K – Knowledge หมายถึง ความรู้ หลักการ ทฤษฎี แนวคิดที่เป็นเชิงวิชาการ

S – Style หมายถึง บุคลิก คุณลักษณะ หรือความชอบ

ดังนั้น คนที่มีความรู้ความสามารถคือคนที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ด้าน คือ มีความรู้ มีทักษะ มีความชำนาญ มีบุคลิกที่เหมาะสม และมีทัศนคติดี

อย่าลืมกดติดตาม LINE OA : Leadership Hacks สำหรับข่าวสารและอาหารสมองดี

Ready to start your Leadership Journey?