สรุปทุกเรื่อง ทุกประเด็นที่องค์กรควรรู้จากงาน "The Leader's DNA"

 

จบลงไปอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ดีๆ กับงาน The Leader’s DNA from Personal Influence to Organizational Impactที่เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง คุณ โอ๊ต – ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี เจ้าของผลงานภาพถ่ายรางวัลระดับโลก ผู้ถ่ายภาพผู้บริหารระดับสูงจำนวนมากมายให้แก่ Forbes Magazine และถ่ายภาพ Corporate Branding กับบริษัทชั้นนำในไทยและต่างประเทศ ร่วมกับ คุณ ป๊อป – อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้ก่อตั้ง สลิงชอท กรุ๊ป วิทยากรและโค้ช ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำระดับต้น ของประเทศ มาช่วยถ่ายทอดเรื่องราวแง่มุมต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้นำองค์กรอย่างลงลึก

 

Key Learning 1 #ผู้นำนอกจากสื่อสารเก่งแล้ว ต้องเล่าเรื่องให้เห็นภาพด้วย

คุณป๊อป อภิวุฒิ อธิบายให้ฟังว่า ปัญหาด้านการสื่อสารส่วนใหญ่ของผู้นำ หรือหัวหน้าที่มักพบเจอคือ หัวหน้าบางคนสื่อสารน้อยเกินไป ทำให้พนักงานไม่เข้าใจ บางคนสื่อสารมากเกินไป ทำให้เกิดความสับสน ส่วนบางคนสื่อสารผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องร้อยเรียงเรื่องราวให้คนเห็นภาพ

 • ภาพ 1 ภาพ สามารถแทนคำพูดได้พันคำ  ภาพแต่ละภาพจะบอก “เรื่องราว” บอก“อารมณ์และความรู้สึก” ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นหาก ผู้นำ จะเล่าเรื่องให้คนฟังรับรู้และจดจำได้ได้ ต้องเล่าให้คนฟังเห็นภาพ คนฟังจะเห็นภาพได้ คนเล่าต้องเห็นภาพก่อน
 • การเล่าเรื่องสามารถฝึกฝนได้: คนส่วนใหญ่มักคิดว่าตัวเองเล่าเรื่องไม่เก่ง คนเล่าเรื่องเก่งต้องมีพรสวรรค์ แต่จริงๆแล้วการเล่าเรื่องสามารถฝึกฝนได้ และบางคนก็มีทักษะนี้โดยไม่รู้ตัว เรียกว่า “การนินทา” ซึ่งเป็นทักษะที่คล้ายกัน ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากและฝึกฝนได้

 • เล่าอย่างไรให้น่าสนใจ คุณป๊อป อภิวุฒิ อธิบายถึงการเล่าเรื่องที่มีองค์ประกอบหลัก 5 อย่าง ได้แก่ เวลา, เหตุการณ์, ตัวละคร, จุดหักมุม และข้อคิด ซึ่งจะช่วยให้เรื่องราวมีความหมายและสร้างผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Key Learning 2 #ทำไมเรื่องเล่าถึงมี Impact ในการสร้าง DNA สู่ความสำเร็จให้กับองค์กร

คุณป๊อป อธิบายว่าการเล่าเรื่องที่ดีสามารถสร้างผลกระทบและความจำได้ยาวนานกว่าการสื่อสารทั่วๆไป การเล่าเรื่องที่ประสบความสำเร็จต้องกระตุ้นปัจจัยภายในของคนและทำให้พวกเขามองเห็นวิสัยทัศน์ (Direction) เข้าใจผูกพันและประพฤติตามกัน (Alignment) และมีความมุ่งมั่น (Commitment) ไปสู่ความสำเร็จในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กร ผู้นำต้องมี DNA เหล่านี้และสื่อสารให้ทีมมีความเข้าใจและเป้าหมายร่วมกัน

 

Key Learning 3 #Corporate Branding สิ่งที่ผู้นำและองค์กรขาดไม่ได้

“ภาพถ่ายเป็นภาษาสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้” ในการสร้างแบรนด์องค์กรให้แข็งแกร่ง ภาพถ่ายมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง คุณโอ๊ต ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี ช่างภาพระดับโลก ได้เน้นย้ำถึงพลังของภาพถ่ายว่าเป็นภาษาสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ ภาพถ่ายที่ดีไม่เพียงแต่เล่าเรื่องราวขององค์กร แต่ยังสื่อสารวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างชัดเจน

ภาพถ่ายของ CEO และผู้นำองค์กรต้องสะท้อนถึงตัวตน บุคลิกภาพ รวมถึงวิศัยทัศน์ที่แท้จริงของผู้นำ เช่น ความเนี้ยบ ความชอบแฟชั่น ความเป็นกันเอง และเรื่องราวความสำเร็จขององค์กร

ดังนั้นการสื่อสารองค์กรผ่านภาพถ่ายที่มีคุณภาพ(Corporate Communication) จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและดึงดูดความสนใจจากผู้คนภายนอก ส่งเสริมการตัดสินใจซื้อสินค้า บริการ และรวมถึงภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมภายในองค์กร ที่จะก่อให้เกิดความผูกพันและเกิดการอยากร่วมงานกับองค์กร

นอกจากนี้คุณโอ๊ตยังได้แนะนำการสร้างสรรค์การเล่าเรื่องผ่านภาพมีขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอน:

 1. รู้เป้าหมายในการสื่อสาร:
  • ก่อนถ่ายภาพ เราต้องรู้ว่าอยากสื่อสารอะไร เป้าหมายคืออะไร และต้องชัดเจนเสมอ
 2. ระบุผู้รับสาร:
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้ดูรูปนี้ เช่น ลูกค้า พนักงาน หรือผู้บริหาร
 3. เข้าใจผลลัพธ์ที่ต้องการ:
  • กำหนดว่าอยากให้ผู้ดูรูปเข้าใจสารแบบไหน และรู้สึกอย่างไร เช่น ต้องการสร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่น หรือความเข้าใจในแบรนด์

เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เราก็สามารถสร้างภาพที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในองค์กร

งานนี้จะไม่สำเร็จลุล่วงได้หากขาดการสนับสนุนจากทุกท่าน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอิมเมจจิ้งระดับโลก, บริษัท ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด ผู้เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ของประเทศไทยสู่ยุคใหม่ด้วยระบบบริหารจัดการ การเรียนการสอน การอบรม online และ offline (LMS)
เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร และ
PAAP Production ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงาน Corporate Portrait ให้กับหลายองค์กรชั้นนำในไทย

Slingshot Group หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ที่สามารถนำกลับไปปรับใช้ในการทำงาน และการสร้างผู้นำขององค์กรท่านอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในกิจกรรมดีๆที่เราจะจัดอย่างต่อเนื่องทั้งปี


 

Ready to start your Leadership Journey?