“Google” เคยมีงานวิจัยทดสอบความเชื่อว่า “ผู้นำ” จำเป็นหรือไม่?

สลิงชอท กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้สำหรับผู้นำผู้บริหาร  และ โค้ช เพื่อต่อยอดทักษะการโค้ชให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่แท้จริง


“Google” เคยมีงานวิจัยทดสอบความเชื่อว่า “ผู้นำ” จำเป็นหรือไม่?
 เคยมีความเชื่อว่าถ้าจ้างคนเก่งก็ไม่จำเป็นต้องมีหัวหน้า แต่ผลที่ได้กลับตรงกันข้าม งานวิจัยนี้ได้ค้นพบ 10 ทักษะที่จำเป็นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตแบบนี้ ที่องค์กรต้องเร่งผลลัพธ์ทางธุรกิจให้เกิดทันที รอไม่ได้ 10 ทักษะนี้มีการจัดลำดับความสำคัญ และไม่แปลกใจเลยว่า Are a good coach? ขึ้นอันดับหนึ่ง และมีอีก 9 ตัวที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกัน (ถ้าสนใจพัฒนาให้ครบทั้ง 10 ด้าน ติดต่อเรามาได้) ไม่แปลกใจเลยที่วันนี้มีผู้บริหารมาเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้เต็มแน่นห้องเลย

 

ความท้าทายในการโค้ชที่ผู้ร่วมอบรมวันนี้ยกมาพูดคุยกัน ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ตรงกับองค์กรเราหรือไม่!!

  • Coach ยังไง ไม่ให้ความสัมพันธ์กับลูกน้องเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง
  • กรอบความคิดเรื่องการโค้ชจากมุมมองของคนทั่วไป เพราะความหมายของโค้ชมีไม่ชัดเจนและนำไปใช้หลายรูปแบบ
  • ไม่รู้ว่า Coachee มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองมากแค่ไหน
  • เคมีระหว่าง 2 ฝ่าย สำคัญมาก ถ้าไม่ click กัน ความ trust ก็ไม่เกิดขึ้นจริงๆ
  • ความน่าเชื่อถือของโค้ช
  • เราจะเริ่มต้นอย่างไรในการ Coach เพื่อให้ทั้ง Coach และ Coachee เกิด Connect the dots to Learning sharing and coaching together
  • ขาดเครื่องมือ แนวทาง อยากฝึกฝนเพื่อให้ทำได้มีประสิทธิภาพ
  • อยากสร้างผู้นำในองค์กรให้เป็น Leader as a coach

สำหรับการบรรยายในวันนี้ เริ่มต้นโดยคุณมัณฑนา รักษาชัด,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหุ้นส่วน ได้ให้กรอบแนวทางในการสร้าง Leader as a coach ในองค์กรให้มีกรอบการโค้ชที่จะส่งเสริมผลให้เกิดผลลัพธ์ หลายองค์กรต้องการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการโค้ช กำลังเร่งพัฒนาผู้นำให้มีทักษะ เครื่องมือที่พร้อมเหมือนโค้ชมืออาชีพ แต่ยังขาดแนวทาง เครื่องมือที่นำไปปฎิบัติให้ชัดเจน ซึ่งในวันนี้ได้แนะนำเครื่องมือ “Facet 5 Spotlight” ที่หลายองค์กรเข้ามาเรียนรู้เมื่อไปสร้างเป็นแผนการพัฒนารายบุคคลที่ชัดเจนก่อนเริ่มการโค้ช และ “LeadershipACT” ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดแบบ 360 องศาเพื่อวัดทักษะการเป็นผู้นำที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้ กลั่นออกมาจากงานวิจัยบนผู้นำคนไทยนับหมื่นคน พร้อมแนวทางในการพัฒนาต่อแต่ละระดับอย่างชัดเจน

 ตอนนี้เปิดให้ได้มีการลงทะเบียนเพื่อสอบการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทั้งสองตัวนี้แล้ว โดยสามารถนำไปต่อยอดในองค์กร หรือหลายท่านก็นำไปสร้างอาชีพบนเส้นทางการเป็นโค้ชที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เรียนเพียง 3 วันได้ครบทั้งสองเครื่องมือ พร้อมคู่มือการนำไปใช้ฉบับ

 

นอกจากนี้ได้เรารับเกียรติจาก ดร.สุนันทา เวชเฉลิมจิตร, Executive Coach ได้บรรยายและแชร์ประสบการณ์ในเรื่อง Positive Psychology : Coaching start with LOVE พร้อมให้มีโอกาสได้ฝึกฝนเครื่องมือหลายอย่างที่จะช่วยยกระดับการโค้ชให้มั่นคงมั่นใจมากยิ่งขึ้น เป็นหนึ่งชั่วโมงที่เต็มที่ไปกับการเรียนรู้ที่เอาไปใช้ได้จริง อยากมีเวลาเรียนเพิ่มกว่านี้

 

ใครที่สนใจพัฒนาทักษะด้านการโค้ชต่อเนื่อง ติดต่อเข้าร่วม MCC Club ได้ที่สลิงชอท กรุ๊ป

 

พบกันใหม่เร็วๆ นี้!!

Ready to start your Leadership Journey?