Leadership and AI

Leadership and AI

สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทจัดหลักสูตร AI ให้กับทีมงาน เป้าหมายเบื้องต้นเพื่อไม่ให้ทีมงานของเราตกเทรนด์และสามารถหยิบเอาเครื่องมือที่มีอยู่ในตลาดมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดิฉันเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเครื่องมือใหม่ ๆ เหล่านี้เท่าไหร่ ส่วนใหญ่น้อง ๆ ในทีมจะเป็นคนใช้งานหลัก และบ่อยครั้งเราเองก็ชอบมองว่าคนรุ่นใหม่น่าจะถนัดกว่า เลยคิดว่าเป็นหน้าที่น้องมากกว่าหน้าที่เราเองจนละเลยที่ลงมาศึกษามันอย่างลงลึก การเข้าอบรมในครั้งนี้ของดิฉันจึงเพียงเพื่อสังเกตการณ์เท่านั้น

แต่เชื่อหรือไม่ค่ะ ตลอดทั้งวันดิฉันไม่สามารถละสมาธิจากสิ่งที่วิทยากรป้อนให้พวกเราได้เลย ยิ่งกว่านั้นในฐานะผู้นำองค์กร ดิฉันเข้าใจเลยว่าถ้าวันนี้ไม่มาเรียน ดิฉันตกขบวนแน่นอน เพราะขาดประสบการณ์ ความเข้าใจถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวันนี้ดิฉันได้รับประสบการณ์ตรงและเห็นถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่างทักษะความเป็นผู้นำและปัญญาประดิษฐ์

  1. ช่วยพัฒนาการตัดสินใจของผู้นำให้เดินทางไปได้เร็วและไกลขึ้น ในโลกของการนำทีมและธุรกิจ AI ทำหน้าที่เป็นเหมือนกำลังเสริม ช่วยผู้นำในการนำทางที่มีความซับซ้อน ด้วยการช่วยการคาดการณ์แนวโน้มของตลาด การตัดสินใจที่มีข้อมูล ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ได้รับล่วงหน้า ผู้นำสามารถใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อได้รับข้อมูลล่วงหน้า ด้วยการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาด ความชื่นชอบของลูกค้า และแนวโน้มในอุตสาหกรรม และนำมาใช้ในการสร้างข้อได้เปรียบทางกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจที่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลตลอดเวลา 
  2. ช่วยสร้างความร่วมไม้ร่วมมือในองค์กร นอกจากเครื่องมือ AI พื้นฐานตั้งแต่แชทบอทที่ช่วยพัฒนาการสื่อสารทันที การที่ทีมงานทำงานร่วมกันกับ AI ในกระบวนการฝึกให้ AI ฉลาดขึ้น ในฐานะหัวหน้าหรือทีมงานเทรน AI จะตั้งคำสั่งแล้วคำสั่งเล่า แต่ AI จะไม่แสดงอารมณ์ สีหน้าไม่พอใจ ในทางตรงข้ามจะกลับมาซึ่งคำตอบที่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้น ช่วยส่งเสริมบรรยากาศสภาพทำงานที่ทีมงานร่วมไม้ร่วมมือเพื่อเป้าหมายเดียวกัน และสร้างโอกาสที่ทีมจะได้เฉลิมฉลองความคืบหน้าร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้เมื่อ AI เก่งขึ้น ซึ่งทีมงานยังสามารถเอาเวลาไปใช้มากขึ้นสำหรับการคิดเชิงกลยุทธ์, นวัตกรรม, EQ และการสร้างความสัมพันธ์ในทีม
  3. ช่วยพัฒนาผู้นำได้ตรงเป้า AI จะเป็นผู้เปลี่ยนเกมในการพัฒนาผู้นำ ผ่านความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลผลงาน การระบุจุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา และปรับโปรแกรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนบุคคล อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาไปตามความต้องการที่เปลี่ยนไป

ในทางตรงข้าม หากวันนี้ผู้นำยังเลือกที่จะละเลยปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยนำทาง คือ ความเสี่ยงที่จะตกหล่นในเรื่องของความแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเฉียบคมและการขาดทัศนคติที่นำเทคโนโลยีขับมาเคลื่อนประสิทธิภาพและนวัตกรรม  อีกทั้งยังอยู่บนการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางประวัติและสัญญาณอคติเท่านั้น และปรับตัวไม่ทันต่อสภาพแวดล้อมที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว

 

 

 

Ready to start your Leadership Journey?