GO-FAR หนทางสู่การเติบโต

คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน มักเป็นเพราะพวกเขามีความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) คือเชื่อว่าทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้ว เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น ฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษ งานนั้นยากเกินไปฉันทำไม่ได้แน่ ๆ เป็นต้น

ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จกลับตรงกันข้าม พวกเขามีความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) คือเชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ เรียนรู้ได้ เช่น พูดภาษาอังกฤษไม่เป็น ก็ฝึกฝนวันละนิดละหน่อย กระท่อนกระแท่นในตอนแรกๆ แต่ไม่ยอมแพ้ ทำไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งประสบความสำเร็จในที่สุด เป็นต้น

โดยปกติเราทุกคนมีทั้งความคิดแบบตายตัวกับความคิดแบบเติบโต ปนๆ กันไป เพียงแต่ใครมีความคิดแบบไหนมากกว่ากันเท่านั้น ในทางปฏิบัติ หากเราสามารถฝึกฝนตนเองให้มีแนวคิดแบบเติบโตได้มากขึ้น โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็สูงขึ้นตามไปด้วย

คำถามคือ ทำอย่างไร จึงจะเพิ่มพูนความคิดแบบเติบโตได้

ผมขอนำเสนอ 5 ขั้นตอนสำคัญ เรียกเป็นคำย่อว่า GO-FAR (แปลว่า ไปได้ไกล)

GOAL

ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนว่าตนเองต้องการอะไร ความสุขหรือความสำเร็จที่อยากได้เป็นอย่างไร เป้าหมายของชีวิต เปรียบเสมือนหางเสือของเรื่อซึ่งทำหน้าที่กำหนดทิศทางที่จะแล่นไป

OPPORTUNISTIC

มองทุกอย่างเป็นโอกาส อย่ามองเห็นแต่ปัญหาและอุปสรรค จงมองให้เห็นช่องทางที่จะใช้ประโยชน์จากปัญหาและอุปสรรคนั้น

FRIENDS

แวดล้อมตัวเอง ด้วยคนคิดบวก ทัศนคติเป็นโรคติดต่อ หากอยู่ใกล้คนคิดดี ก็จะคิดดีตามไปด้วย ในขณะที่อยู่กับคนคิดลบ ก็จะพาลติดเชื้อคิดลบไปด้วยเช่นกัน

ACTIONS

ลงมือทำแม่ไม่มั่นใจหรือไม่ชอบ ทำทั้ง ๆ ที่ยังไม่พร้อม อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วจึงค่อยลงมือทำ เพราะกว่าถั่วจะสุก งาคงไหม้หมดแล้ว

RESILIENT

เรียนรู้จากความล้มเหลว แล้วลุกให้เร็ว ไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จคนใดในโลกนี้ที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อน เพียงแต่เมื่อล้มแล้วพวกเขาลุกเร็วกว่าคนอื่นเท่านั้น สุภาษิตจีนโบราณสอนไว้ว่า ความสำเร็จอยู่เลยความล้มเหลวไปเพียงก้าวเดียว ดังนั้นอย่าเพิ่งล้มเลิกความตั้งใจเมื่อทำอะไรไม่สำเร็จ เพราะความสำเร็จรออยู่ในครั้งถัดไป

อย่าลืมว่า ความคิด เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ หากทำทุกวันจนเป็นนิสัย จะเติบโตได้มากขึ้น

จากคอลัมน์ HR Talks สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ : GO-FAR หนทางสู่การเติบโต

Ready to start your Leadership Journey?