ผู้นำธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา !

ผู้นำธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา !

การเป็นผู้นำคือการสร้างความสัมพันธ์ เพราะการเป็นผู้นำคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอยากตามด้วยความสมัครใจ และเชื่อมั่นว่าผู้นำจะพาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

การเป็นผู้นำไม่เกี่ยวกับตำแหน่ง หลายคนที่มีตำแหน่งแต่ไม่ใครอยากตามก็มีถมไป ในทางกลับกันคนหลายคนได้รับการเลื่อมใสศรัทธาและมีคนติดตามมากมาย ทั้งๆ ที่ไม่มีตำแหน่งใดๆ เลยก็มี

วันนี้ขอนำเสนอ 5 หัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำ

1 เป็นผู้นำทาง (Model the way) : ผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นผู้สร้างหนทางให้คนเดินตาม

2. มีวิสัยทัศที่ชัดเจน (Clarify Your Vision) : ผู้นำต้องกำหนดทิศทางและทำให้ทุกคนในทีม เห็นเป้าหมายร่วมกัน

3. ท้าทายการทำงานในรูปแบบเดิมๆ (Challenge the Process) : ผู้นำต้องกล้าที่จะท้าทายกระบวนการคิดและการทำงานในรูปแบบเดิมๆ ที่คุ้นเคย กล้าเดินออกนอกพื้นที่สบายเพื่อไปสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้

 

4. กระจายอำนาจในการคิด ตัดสินใจ และลงมือทำ (Enable Others to Act) : ผู้นำไม่ใช่ผู้ทำ ความสำเร็จของผู้นำคือความสามารถในการใช้ศักยภาพของทีมงานให้เต็มที่ ทำให้ 1+1 เป็นมากกว่า 2

5. สร้างกำลังใจ (Encourage the Heart) : การทำงานย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดา ผู้นำคือผู้สร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน คนที่ทำงานด้วยใจ ไปได้ไกลกว่าคนที่ทำงานเพราะเงินเพียงอย่างเดียว

ขั้นตอนง่ายๆ ที่ทำให้เราเป็นผู้นำที่ไม่ธรรมดา

ลองดูครับ

อย่าลืมกดติดตาม LINE OA : Leadership Hacks สำหรับข่าวสารและอาหารสมองดี

Tags:
#Leadership Hacks

Ready to start your Leadership Journey?