หลักการง่ายๆ ในการบริหารความแตกต่าง

หลักการง่ายๆ ในการบริหารความแตกต่าง

ทุกๆ องค์กรย่อมมีความหลากหลายแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง นิสัยใจคอ ความคิด ความเชื่อ การศึกษา อายุ ฯลฯ ในฐานะผู้นำจึงต้องบริหารจัดการให้ดี เพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

วันนี้ขอนำเสนอหลักการง่ายๆ ในการบริหารความแตกต่างดังนี้

1. มีความยุติธรรมในการบริหารจัดการองค์กรต้องเคารพความหลากหลาย และให้ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีใครได้สิทธิเหนือใคร หรือเลือกที่รักมักที่ชัง ถ้าองค์กรไม่ใส่ใจในความเท่าเทียมกันนี้ ก็จะมีปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งข้าง การไม่ลงรอยกันในการทำงาน และอาจลุกลามใหญ่โตไปถึงการลาออกของพนักงาน ก็เป็นได้

2. หยิบยื่นโอกาสที่เหมาะสมให้แต่ละคนองค์กรควรสนับสนุนและให้โอกาสกับทุกคนอย่างยุติธรรมโดยดูจากผลงานของพวกเขาเป็นหลัก หากเห็นใครมีศักยภาพก็ส่งเสริมให้มีโอกาสแสดงความสามารถมากขึ้น ทำให้พนักงานทุกคนในองค์กรเห็นว่าความสามารถและผลงานเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งโอกาสในความก้าวหน้า ไม่ใช่เพราะการสนิทสนมกับผู้ใหญ่คนไหนหรือเป็นลูกรักของใคร

3. เคารพและรับฟังความคิดเห็นโดยไม่ตัดสิน : เพราะความเห็นของทุกคนมีคุณค่าและมีความสำคัญ โดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ๆ มักมีความหลากหลายสูง ความคิดเห็นที่แตกต่างย่อมมีมาก ต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผล ไม่ดูแคลนหรือด้อยค่าความเห็นของผู้อื่น

4. สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสามัคคี : การมีกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ เช่น การจัดกีฬาสีเพื่อสร้างความสามัคคี, การจัดกิจกรรมนอกเวลางาน อย่างปาร์ตี้หรือทริปท่องเที่ยวเพื่อละลายพฤติกรรมระหว่างกัน เป็นต้น จะช่วยสร้างความผูกพัน ความสามัคคี และทำให้คนที่มีความแตกต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

5. ใช้ความแตกต่างในการสร้างจุดแข็งองค์กรควรนำความแตกต่างหลากหลายที่มีมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าจะมองว่าเป็นปัญหา เช่น องค์กรที่มีชาวต่างชาติทำงานอยู่ด้วย แทนที่จะมองว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารและการทำงาน เปลี่ยนใหม่เป็นมองว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกคนจะได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศให้ดีขึ้น เป็นต้น

ลองนำไปปรับใช้ดูครับ

อย่าลืมกดติดตาม LINE OA : Leadership Hacks  สำหรับข่าวสารและอาหารสมองดี  

Ready to start your Leadership Journey?