ผู้นำที่มีจิตสำนึก

ผู้นำที่มีจิตสำนึก

เมื่อวานนี้ได้อ่านหนังสื่อเรื่อง Conscious Leadership ที่เขียนโดย John Mackey หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Whole Foods Market ร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพชื่อดังของอเมริกา

ผู้เขียนบอกว่าเมื่อโลกเปลี่ยนไป ความเป็นผู้นำ (Leadership) ก็ต้องเปลี่ยนตาม ทักษะแบบเดิมๆ อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ผู้นำสำหรับโลกอนาคต้องมีความสามารถแบบที่เรียกว่าการเป็นผู้นำที่มีจิตสำนึก” (Conscious Leadership)

ซึ่ง John ขยายความว่า จากประสบการณ์ในการทำธุรกิจและการเฝ้าสังเกตุ พบว่าคุณลักษณะของผู้นำที่จะสามารถนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติสำคัญๆ 9 ประการ จึงจะสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับองค์กรได้

ซึ่งคุณลักษณะทั้ง 9 ประการดังกล่าว สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. Vision and Virtue: วิสัยทัศน์และความดี ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 3 ประการได้แก่

 1.1 ให้ความสำคัญกับจุดมุ่งหมายขององค์กรเป็นอันดับแรก (Put Purpose First)

 1.2 บริหารทีมด้วยความรัก (Lead with Love)

 1.3 ทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส (Always act with integrity)

 2. Mindset and Strategy : วิธีคิดที่ถูกต้องและกลยุทธ์ที่ชัดเจน ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 3 ประการได้แก่

 2.1 หาทางออกที่ชนะด้วยกันทั้ง 3 ฝ่าย (องค์กรลูกค้าสังคม) (Find win-win-win solutions)

 2.2 คิดสร้างสรรค์และหาทางเพิ่มคุณค่าในทุกส่ิงที่ทำ (Innovate & Create Value)

 2.3 คำนึงถึงผลลัพธ์ระยะยาว (Think long term)

 3. People and culture: การดูแลคนและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 3 ประการได้แก่

 3.1 พัฒนาทีมงานอย่างสม่ำเสมอ (Constantly evolve the team)

 3.2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของทั้งตนเองและพนักงาน (Regularly revitalize)

 3.3 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuously learn & grow)

เมื่อผู้นำมีจิตสำนึกที่มากขึ้น ทั้งพนักงานและองค์กรก็จะได้รับการยกระดับให้สูงขึ้นตามไปด้วย และนี่คือปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จสำหรับอนาคต

อย่าลืมกดติดตาม LINE OA : Leadership Hacks  สำหรับข่าวสารและอาหารสมองดี

Tags:
#Leadership Hacks

Ready to start your Leadership Journey?