7 หนทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

7 หนทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวานผมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการให้กับสถาบันโค้ชนานาชาติในประเทศไทย (ICF) ในช่วง Visionary Talks คุยกับคุณมิหมี่ (อรนุช เลิศสุวรรณกิจ) CEO & Co-Founder บริษัท Techsauce Media และคุณไว (ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา) CEO & Co-Founder บริษัท Priceza เว็ปไซท์เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการออนไลน์ชื่อดัง

เราคุยกันเกี่ยวกับแนวทางการทำงานภายใต้สถานการณ์วิกฤตและทิศทางในอนาคต ประเด็นสำคัญที่พอสรุปได้ มีดังนี้

 1. การทำงานจากนี้เป็นต้นไป จะเป็นแบบผสม คือมีทั้งส่วนที่ WFH และมาทำงาน ณ สถานที่ทำงาน รูปแบบการทำงานในอนาคตจะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ดังนั้นองค์กรและหัวหน้างานต้องมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

 2. รูปแบบการบริหารจัดการ จะเน้น Output และ Result มากกว่า Input

 3. การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานต้องสมดุลระหว่างงานและชีวิตการประชุมออนไลน์ อาจทำให้เราหลงลืมที่จะถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกับพนักงาน ทุกๆ ครั้งที่คุยมีแต่ งาน งาน และงาน อย่าลืมใส่ความเป็นคนและความใส่ใจเข้าไปด้วย

 4. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความสำคัญมากสำหรับทุกๆ คน โลกจากนี้ไป จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าที่ผ่านๆ มาหลายสิบเท่า คนหรือองค์กรที่ปรับตัวช้ากว่าคนอื่น จะไม่สามารถอยู่รอดได้ต่อไป

 5. การปรับตัวไม่ว่าจะตัวเองหรือธุรกิจ ต้องเริ่มต้นจากวิธีคิด (Mindset) ที่ถูกต้อง หากเราเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ ปรับตัวได้ มี Growth Mindset ก็จะประสบความสำเร็จ

 6. ทักษะที่สำคัญมากสำหรับโลกอนาคตคือ Resilient ซึ่งหมายถึงความสามารถในการล้มแล้วลุกเร็ว การทำธุรกิจจากนี้ไป ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวหอกสำคัญในการสร้างความสำเร็จ แต่นวัตกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่กล้าที่จะล้มเหลว การล้มเหลว เรียนรู้ แล้วลุกเร็ว เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับทุกๆ องค์กร

 7. ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการสื่อสาร ไม่มีองค์กรใดๆ ที่ล้มเหลวเพราะสื่อสารมากเกินไป แต่หลายองค์กรล่มสลายเพราะสื่อสารไม่เพียงพอ

นี่คือ 7 ข้อคิดสำหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคนิวนอร์มอล จากนี้เป็นต้นไป

อย่าลืมกดติดตาม LINE OA : Leadership Hacks สำหรับข่าวสารและอาหารสมองดี

Tags:
#Leadership Hacks

Ready to start your Leadership Journey?