6 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้าผู้สร้างทีม

6 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้าผู้สร้างทีม

“ทีม” คือปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทรงพลัง แต่ในฐานะผู้นำ ต้องเข้าใจว่า “ทีม” ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในบริบทการทำงาน ทีมต้องสร้าง และคนที่จะทำหน้าที่สร้างทีมได้ดีที่สุด ไม่ใช่ CEO หรือผู้บริหารระดับสูงในองค์กร แต่คือ “หัวหน้างานโดยตรง” เพราะอยู่ใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด

วันนี้มี 6 ทักษะสำคัญที่หัวหน้างานต้องมี เพื่อสร้างทีมให้แข็งแกร่ง มาฝาก

1. ทักษะการสื่อสาร – ลองสังเกตดู ทีมที่ไม่ค่อยเป็นทีม ส่วนมากเป็นเพราะการสื่อสารในทีมไม่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่การสื่อจากบนลงล่าง (Top Down) จากล่างขึ้นบน (Bottom Up) แต่ต้องสื่อได้ดีในแนวขวางระหว่างทีม (Across Teams) ได้ด้วย

2. ทักษะในการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือ – พูดง่ายๆ คือความสามารถในการทำงานกับคนอื่นได้ดี รู้วิธีการทำงานกับคนที่มีสไตล์ที่แตกต่าง

3. ทักษะในการตั้งเป้าหมาย – หากสมาชิกในทีมไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางไปทางไหน หรือเข้าใจไม่ตรงกัน ก็ยากที่จะทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จได้

4. ทักษะการตัดสินใจ – หมายถึงการกล้าตัดสินใจ โดยเฉพาะในเรื่องยากๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความรู้สึกกับคนส่วนใหญ่ในทีม และความสามารถในการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดทั้งในเรื่องเวลา ข้อมูล และงบประมาณ

5. ทักษะในการแก้ปัญหา – ปัญหาคือส่วนหนึ่งของการทำงาน งานใดไม่มีปัญหาแสดงว่างานนั้นไม่ค่อยมีความคืบหน้า แต่เมื่อมีปัญหาแล้ว ต้องสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และที่สำคัญต้องยั่งยืน แปลว่าแก้แล้วปัญหาเดิมต้องไม่กลับมาเกิดอีก

6. ทักษะความคิดแบบเติบโต – คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนคือคนที่สามารถประคับประคองตัวเองให้ผ่านความล้มเหลวไปได้ การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น คนที่มีความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เท่านั้นจะอยู่รอดและเติบโต

ลองประเมินตัวเองดูว่า เรามีข้อใดและยังขาดข้อใดอยู่

อย่าลืมกดติดตาม LINE OA : Leadership Hacks สำหรับข่าวสารและอาหารสมองดี

Tags:
#Leadership Hacks

Ready to start your Leadership Journey?