cover image

องค์กรจะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลได้ดี จำเป็นต้องใช้ “การสื่อสาร” ที่รวดเร็ว แม่นยำ และตรงประเด็น ของทุกคนในองค์กร  ยิ่งในยุคหลัง โควิด-19 องค์กรจะต้องช่วยกันสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมผ่านการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารในทีมมากขึ้น เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายทิศทางตรงกัน ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน หากใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงอะไร จะได้มีการร่วมมือนำไปสู่หนทางแห่งประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว

คนส่วนใหญ่มักใช้เวลามากมายไปกับบทสนทนาในรูปแบบเดิมๆ แต่กับบางคนที่แตกต่างออกไป พวกเขาเหล่านั้นมักมีบทสนทนาเจรจาที่ชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพมากกว่า  ซึ่งจะช่วยให้คู่สนทนาเกิดความมั่นใจ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งคู่สนทนาได้ด้วย ดีกว่าปล่อยให้การสนทนาเสียเวลาเปล่าและทำลายความน่าเชื่อถือของคู่สนทนา

การสนทนานั้นจะขึ้นอยู่กับทักษะใน SuperSkills ส่วนที่ยากที่สุดเรื่องหนึ่งคือคือ Hyper-Awareness เพราะโลกติจิตอลที่หมุนเร็ว ทำให้เราเข้าใจตัวเอง และผู้อื่นได้น้อยลง ซึ่งทำให้การสื่อสารยากขึ้นไปอีก แต่ในหลักสูตรนี้ จะเปิดทักษะ Super Skills เป็นรายบุคคลทั้งห้าด้าน ทำให้วางแผนปรับเปลี่ยนพัฒนาได้เหมือนเรียนตัวต่อตัว

ยุคการทำงานหลังจากนี้ไป การสื่อสารกลายเป็นอาวุธเดียวที่ทรงพลังที่สุดของคนยุคนี้!!

Learning Format


เรียนรู้แบบลัดในครึ่งวัน(3 ชั่วโมง) พร้อมรับแบบประเมินทักษะการสื่อสาร 5 ด้าน ที่จะเปิดมุมมองการพัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

วันที่ 2 กันยายน 2565
เวลา  9:00-12:00 น.
สถานที่ Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

วิทยากร: คุณมัณฑนา รักษาชัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบประเมินบุคลิกภาพ Facet5 และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Leadership 
CEO and Partner Slingshot Group

Key Learning

  • คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ ควรสื่อสารอย่างไร, ควรสื่อสารอะไร
  • แนวทางและวิธีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้ง 5 ด้าน
  • ได้ทำแบบประเมิน พร้อมรายงานแสดงผลอย่างลงลึกกับทักษะการศึกษาทั้ง 5 ด้าน

 

 

Tuition and fees

฿ 6,000/Person

Note:

สมัคร 2 ท่าน ฟรี 1 ท่านทันที(รวม 3 ท่าน)
เมื่อสมัครภายในวันที่ 20 กรกฎาคม นี้เท่านั้น

Book a Meeting

Discover Your Superskills Today!

Superskill_Event

For Enterprise ? Contact Us

Enhance your leadership skills